Ga naar home Ga naar informatie over ARGA Bekijk de locaties op de kaart Arga's geborgen vliegtuigen Vind hier informatie over gecrashte piloten Wilt u meer informatie, contact ARGA.In deze tabel vind u een overzicht van de crashlocaties, de bergingsdatum, het gecrashte vliegtuig met indien bekend informatie over het serienummer, indien bekend informatie over de piloot, de crashdatum en het percentage van het vliegtuig dat geborgen is.

Wanneer u op de bovenste witte vetgedrukte tekst klikt, dan kunt u een oplopende of aflopende selectie per onderwerp zien.

De volgende nummers hebben elk een link verwijzend naar de pagina van het desbetreffende vliegtuig

01  02  03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  26   27   28   29   30   31   32  33

Link Locatie Berging Plane Serie-nr Piloot Crash % geborgen
{link} {locatie} {berging} {plane} {serienr} {piloot} {crash} {geborgen}

Heeft u informatie over bovenvermelde locaties, of kunt u ons voorzien van informatie over andere locaties in onze regio, neem dan alstublieft contact met ons op Klik hier

Voor meer webdesign, bezoek Aquawebdesign.ga naar de sitemap